© 2009 všetky práva vyhradené pre Pressburger Quartett ®
   Absolvent  Štátneho konzervatória  v  Bratislave  (prof. M.Karlíková). V  roku
1998   ukončil  štúdium  (s vyznamenaním)  na   Vysokej  škole múzických  umení,
v  husľovej   triede  Doc. Ewalda  Danela.   V   roku  2000  sa na základe štipendia
udeleného franc.vládou zúčastnil  dvojročného nadstavbového študijného pobytu
na  Conservatoire Supérieur de Paris  (v husľovej triede Suzanne Gessner).
   Počas  štúdií sa v rokoch 1990 a 1992  stáva  laureátom  husľovej sútaže slovenských
konzervatórií.  Svoj  profesionálny   rozhľad  si  neskôr, v rokoch  1994, `95 a `97,
rozširuje  štúdiom  na letnej akadémii organizovanej viedenskou Hochschule für
Musik  und darstellende Kunst  in Wien v rakúskom Semmeringu u Prof. Eszter
Perényi.
   Po ukončení  štúdia pôsobil ako hosťujúci člen v rôznych komorných telesách
a symf.orchestroch ( Gustav Mahler Jugend Orchester pod vedením Claudia Abbada,
Slovenský komorný orchester, Cappella Istropolitana, Solistes Européens Luxembourg,
Pražská Komorní Filharmonie, Slovenská filharmónia, Komorní Sólisti Bratislava,
Solamente Naturali). Ako člen spomínaných telies, ale aj ako sólista  vystúpil na mnohých
významných festivaloch  vážnej  a modernej hudby na domácej  a  zahraničnej pôde
( Salzburger Festspiele, Pražské  Jaro, Bratislavské  Hudobné  Slávnosti, Wien Modern,
Melos-Étos, Bachfest Leipzig  a i.) a nahral  aj viacero CD  platní.
   V   súčasnosti pôsobí  ako primárius  sláčikového  kvarteta  "Pressburger Quartett",
v  súbore  starej hudby "Musica Aeterna"   a  je členom Symfonického Orchestra SRO,
Gabriel Szathmáry - 1.husle
(nar. 11.6.1973)