© 2009 všetky práva vyhradené pre Pressburger Quartett ®
Orsolya Kovács - violončelo
(nar. 16.5.1981)
    Svoje štúdiá začala v rodnej krajine na Hudobnom Lýceu a Hudobnej Akadémii
Gheorghe Dima v Cluj (RO) v triede pani prof. Ilse Herbert-László. Neskôr
získava štipendium na Konzervatóriu v Luxemburgu, kde pod vedením prof.Henri
Foehra získava diplom a svoju záverečnú skúšku "prix superieur" absolvuje
koncertom D-dur Josepha Haydna so sprievodom Luxemburgskej Filharmónie.
V roku 2002 je prijatá do posledného ročníka na Vysokú školu v Maastrichte
(Holandsko) do triedy Mirela Iancovici, kde získava svoj bakalársky a magisterský
diplom.
   Zúčastnila sa viacerých majstrovských kurzov v Nyírbátore (Maďarsko) - v triede
Adama Károlya, v Luxemburgu - v triede Yvonne Timoianu, v Maastrichte (Holandsko)
- v triede Michaela Straussa, v Zurichu (Švajčiarsko) - v triede Eberharda Finke a vo
Viedni - v triede Wolfganga Herzera.
   Je laureátkou viacerých národných súťaží v Rumunsku a získala 3.cenu na
medzinárodnej súťaži Leó Weinera v Nyírbátore.
   Počas štúdií pôsobila ako praktikantka v Orchestre Philharmonique de Luxembourg,
v Komornom Orchestri Luxemburg, v Saarländisches Staatsteather Saarbrücken
a Orchestri SND. V súčastnosti pôsobí ako zástupca vedúceho skupiny violončiel
v Symfonickom Orchestri Slovenskej Filharmónie. Členkou Pressburger Quartett
je od decembra 2008,