Pressburger Quartett ,

   je sláčikové kvarteto zložené z mladých talentovaných hudobníkov, ktorí majú za sebou
štúdiá na hudobných akadémiách vo významných hudobných metropolách - Paríž, Viedeň,
Luxembourg, Maastricht (t.č. členovia Slovenskej Filharmónie a SRO). Od svojho vzniku
(v roku 1997) absolvovalo kvarteto množstvo úspešných koncertov na domácich i
zahraničných pódiách (Nemecko, Rakúsko, Luxemburg, Francúzsko, Maďarsko, Česká
republika, Poľsko).
   Členovia kvarteta sa aktívne zúčastnili aj na mnohých majstrovských kurzov sólovej a
komornej hry u osobností ako Norbert Brainin (Amadeus Quartett), Sándor Devich a
László Mező (Bartók Quartet), Günter Pichler (Alban Berg Quartett), Reiner Schmidt
(Hagen Quartet), Milan Škampa (Smetanovo kvarteto) a Škampovo kvarteto.
   Umelecký profil kvarteta napomáhali formovať  aj členovia Moyzesovho kvarteta. Jeho
repertoár zahŕňajú diela od baroka až po hudbu 20. storočia. Kvarteto spolupracuje aj so
časnými skladateľmi a interpretačne sa podieľalo na uvedení niekoľkých svetových
premiér ich diel.
   Pressburger Quartett absolvoval dvojročné postgraduálne štúdium komornej hry na
Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien v triede Univ. Prof. Johannesa Meissla
(Artis Quartett Wien) a v septembri 2008 vydal svoje debutové CD z diel W.A.Mozarta.

© 2009 všetky práva vyhradené pre Pressburger Quartett ®