" ... ansámbel už prekonal rané štádium, v ktorom ťažisko práce spočíva v zachovaní čo najdokonalejšej súhry a zvukovej
vyváženosti. Hráči si už samozrejmé parametre osvojili a kľúčovým problémom spolupráce sa stala štýlová vyváženosť,
muzikantsky presvedčivá, pre poslucháča príťažlivá interpretácia. Dosiahnuté méty tohto snaženia demonštrovali hráči v
Sláčikovom kvartete C dur č.19 KV 465 (Disonantnom) od W.A.Mozarta, záverečnom opuse jeho série šiestich tzv.
"haydnovských" kvartet. V ňom demonštrovali dosiahnuté kvality v oblasti zvukovej kultúry, svoje široké spektrum
dynamických odtienkov. K ich silným zbraniam patrí spevnosť a vrúcnosť kantilén, pre prezentáciu ktorých mali v
Mozartovi dostatok príležitostí a dokázali ich náležite využiť...
  Na záver vystúpenia zaradil ansámbel 3.sláčikové kvarteto F-dur op.73 od Dmitrija Šostakoviča.
... invencia autora sa tak snúbila s premysleným a premeny nálad zdôrazňujúcim interpretačným prístupom. Za svoj
tvorivý vklad zožal Pressburger Quartett zaslúžené ovácie."

(Koncert v Mirbachovom paláci v rámci nedeľného matiné 26. februára 2006, Hudobný Život 4/2006, Vladimír Čížik)"... Weit über 100 Gäste, darunter auch der Kulturdezernent der Stadt Mainz, Peter Krawietz genossen dieses ganz
besondere Musikerlebnis - und der Beifall brandete über die dicken Mauern der Schmiede Wettig."
(... viac ako 100 hostí, medzi inými aj kultúrny tajomník mesta Mainz Peter Krawietz, si vychutnali tento výnimočný hudobný
zážitok - a potlesk sa šíril ďaleko ponad múry Schmiede Wettig.)

(Konzert im Hof der Schmiede Wettig, Mainzer Allgemaine Zeitung - 28.06.2005, Wolfgang Glock)
"I´ had the opportunity to listen and teach this string quartet at the Semmering summer course last year. Four talented
young people are in the ensemble who play wonderfully together. They are also good technically."... "They will have a
beautiful future"... "
("Mal som možnosť vypočuť si a učiť minulé leto toto sláčikové kvarteto na letných majstrovských kurzoch v Semmeringu.
Títo štyria mladí talentovaní ľudia hrajú nádherne spolu. Sú aj technicky veľmi zdatní" ... "majú pred sebou veľ
budúcnosť"...")

(László MEZÖ, profesor na Lisztovej Akadémii v Budapešti, člen sláčikového kvarteta "Bartók Quartet", úryvok z
odporúčajúceho listu)
" ... "Ich muzikantský prístup sľubuje perspektívu reprezentačného zoskupenia. Pútajú svojou naliehavou dravosťou
a úsilím vystihnúť náladové zmeny" ".

(Koncert v Mirbachovom paláci v rámci nedeľného matiné 12. januára 2003, Hudobný Život 2/2003, Vladimír Čížik)...  "chcel  by  som vám srdečne poďakovať za vaše vystúpenie. Tento deň sa vašim pričinením stal  pre vyše 500
návštevníkov nezabudnuteľným zážitkom." ...

(Koncert na Univerzite v Aachene (Nemecko) 4.decembra 1998,  ďakovný list  J.Hromkoviča, univerzit.Profesora fakulty
Informatiky RWTH)... "Mozartovo Divertimento F-Dur, v jeho podaní sa stretlo s uznaním prítomných vzácnych hostí, reprezentujúcich
významné inštitúcie nášho štátu i diplomatický zbor. Usudzujem, že títo mladí hudobníci majú pred sebou dobrú
umeleckú budúcnosť." ...

(Koncert na vernisáži výstavy "Päť rokov prezidenta SR" 15.1.1998, ďakovný list exprezidenta Slovenskej republiky
Michala KOVÁČA)
© 2009 všetky práva vyhradené pre Pressburger Quartett ®