Pressburger Quartett

Gideon KLEIN - Sláčikové kverteto, Op.2 (2.časť) - LIVE recording
© 2009 všetky práva vyhradené pre Pressburger Quartett ®, webdesign - Gabriel Szathmáry
®
Gideon KLEIN - Sláčikové kverteto, Op.2 (3.časť) - LIVE recording
(koncert v Luxemburgskej Filharmónii 20.3.2006)
Dmitrij Šostakovič - Sláčikové kverteto F dur, op. 73, č. 3 (2.časť) - LIVE recording
(koncert  vo Valdštejnskom paláci - Živé nahrávanie pre Č.Rozhlas 28. 08.2006)
Dmitrij Šostakovič - Sláčikové kverteto F dur, op. 73, č. 3 (3.časť) - LIVE recording
(koncert v Luxemburgskej Filharmónii 27.11.2006, Ladislav Fanzowitz - klavír, Kristian Tóth - klarinet)
Sergej PROKOFIEV - Predohra na Židovskú tému, Op.34 - LIVE recording